Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Infixum Dutch Design B.V. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiƫren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infixum Dutch Design B.V.

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van INFIXUM en Dutch Design zonder schriftelijke toestemming van Infixum Dutch Design B.V. voor commerciƫle doeleinden te gebruiken.

Ondanks onze zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Infixum Dutch Design B.V. heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Infixum Dutch Design B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.INFIXUM.eu. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van www.INFIXUM.eu

Reacties zijn gesloten.